Vytisknout

Narození dítěte cizince

MÁMA VÍ ANEB péče o novorozence

czech republic united kingdom ukraine  russia esp china mongolia vietnam 

 
MÁMA VÍ II. ANEB PŘÍPRAVA K PORODU

czech republic united kingdom ukraine  russia esp china mongolia vietnam france

 

MÁMA VÍ II. – AKTUALIZOVANÁ BROŽURA
МАМА ЗНАЄ II. – ОНОВЛЕНА ​​БРОШУРА

 

JSTE CIZINKA A NARODILO SE VÁM DÍTĚ?                                                                                                                                                         

1. Co dělat? Co se ještě může stát?
 • Porodnice oznámí narození dítěte na místní matriku.
 • Matrika vystaví dítěti cca do 1 týdne český rodný list (doklad o narození, nejedná se o pobyt).
 • Musíte požádat Ministerstvo vnitra o povolení k pobytu pro dítě v ČR do 60 dnů od narození. Můžete se rozhodnout pro lepší z pobytů obou rodičů.
 • Jestliže jeden z rodičů dítěte je občan ČR a druhý cizinec, dítě má automaticky občanství ČR, nemusíte o ně žádat. Současně může dítě mít i občanství druhého státu. Výjimka - pokud rodiče nejsou manželé, otec je občan ČR, matka je cizinka ze státu mimo EU a nemá trvalý pobyt, pak musíte o české občanství dítěte žádat zvlášť.
 • Musíte nechat zapsat dítě do cestovního pasu nebo dítěti nechat vystavit vlastní pas na ambasádě (neplatí pro azyl a doplňkovou ochranu).
 • Když rodiče dítěte nejsou manželé, prohlásí na matrice nebo u soudu, že je muž otcem dítěte (to je možné učinit už během těhotenství před narozením dítěte).
 • Pokud je mezi matkou a otcem nesouhlas a spor o otcovství dítěte, rozhoduje soud. Soud rozhodne o určení (potvrzení) otcovství nebo popření (odmítnutí) otcovství. Rodič musí dát podnět k soudu do 6 měsíců věku dítěte.
 • V ČR platí vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí do té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit (obvykle do skončení studia nebo přípravy na povolání).
 • Po rozvodu rozhoduje soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a o stanovení výživného (finanční podpory dítěte) podle možností a majetkových poměrů rodiče.

Jestliže jeden z rodičů zanedbává svou vyživovací povinnost, může se druhý rodič nebo dítě obrátit na soud.

 

2. Zdravotní pojištění matky
 • Pokud máte trvalý pobyt, azyl, jste žadatelkou o udělení mezinárodní ochrany, pod doplňkovou ochranou, jste občankou EU, anebo máte dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a jste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, máte zdravotní péči během těhotenství, zdravotní péči při porodu a po porodu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobíráte-li dávky peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek a pracovní poměr vám trvá, jste stále účastna veřejného zdravotního pojištění.
 • Máte-li dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt rodinného příslušníka a nejste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, musíte si sjednat zdravotní pojištění cizinců v rozsahu komplexní péčeKomplexní zdravotní pojištění je možno od 1.8.2021 sjednat pouze s Pojišťovnou PVZP.
 • Komplexní zdravotní pojištění se rozsahem pokrytí blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, ale má výjimky a omezení. Pojištění se může sjednat minimálně na 4 měsíce, maximálně na 5 let a celé pojistné je nutné zaplatit dopředu.
 • Standardní varianta je Komplexní pojištění PLUS - kryje péči při těhotenství a porodu jen za podmínky určité délky pojištění před otěhotněním (tzv. čekací doba). Čekací doba u těhotenství je 3 měsíce: když otěhotníte dříve než 3 měsíce po začátku pojištění, pak pojištění péči v těhotenství nepokryje. Čekací doba u porodu je 8 měsíců: když porodíte do 8 měsíců od začátku pojištění, pojišťovna porod nezaplatí.
 • Pro pokrytí zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem je možné sjednat ke Komplexnímu pojištění PLUS speciální variantu připojištění – typ „Novorozenec“. Toto pojištění pokrývá zdravotní péči v těhotenství a porodu bez čekací doby. Můžete ho tedy uzavřít, i když jste již těhotná.
 • Pojišťovna PVZP nabízí také variantu Komplexní pojištění EXCLUSIVE, které je zcela bez výluk.
 • Dobře se informujte na podmínky pojištění – detaily a limity Vám sdělí PVZP.

Nemáte-li žádné pojištění nebo vaše pojištění porod nekryje, musíte sama zaplatit náklady na zdravotní péči při porodu a po porodu. 

 

3. Zdravotní pojištění narozeného dítěte

Dítě, které se narodilo rodičům s trvalým pobytem, azylantům, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, je od narození účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

 • Můžete zaregistrovat dítě u své zdravotní pojišťovny hned po narození. Potřebujete k tomu své doklady, kartičku pojištěnce a rodný list dítěte, pojišťovna vydá pro dítě dočasnou registraci na 6 měsíců.
 • Musíte do 60 dnů od narození požádat o povolení pobytu dítěte. Po vyřízení žádosti o povolení k pobytu přineste rozhodnutí pojišťovně, pojišťovna udělá trvalou registraci.
 • VZP může k první registraci dítěte vyžadovat potvrzení z Ministerstva vnitra o tom, že jste podali žádost o povolení k pobytu dítěte. 
 • Zdravotní pojištění dítěte hradí stát.

 

Dítě, které se narodilo rodičům s dlouhodobým pobytem, je účastníkem veřejného zdravotního pojištění pouze první 2 měsíce (přesně: do konce kalendářního měsíce, kdy dítě dosáhlo 60 dnů):

 • Dítě má první 2 měsíce veřejné zdravotní pojištění, ale musí ho jednorázově uhradit rodiče. Cena je 4374 Kč. Dítě pojistí pojišťovna matky, pokud nelze, tak otce, nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP.
 • Po uplynutí této doby musí rodiče pro dítě sjednat komplexní zdravotní pojištění PVZP. Komplexní zdravotní péče se rozsahem blíží veřejnému zdravotnímu pojištění.

V této situaci jsou také děti rodičů se zaměstnaneckou kartou: matka i otec mohou stále být v systému veřejného zdravotního pojištění z důvodu zaměstnání, ale dítě po 2 měsících v systému veřejného zdravotního pojištění nebude.

Vytisknout