Materiály ke stažení

Čeština pro cizince

ČESKY RAZ DVA

Nabízíme zdarma ke stažení a vlastnímu vytisknutí materiály pro výuku češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem ČESKY RAZ DVA. Materiály byly vytvořeny z důvodu nestandardní situace příchodu množství ukrajinských obyvatel a jsou zaměřeny na děti z Ukrajiny, nicméně je lze snadno aplikovat také na výuku dětí-cizinců jiných národností.

Materiály jsou určeny pro výuku dětí v přibližném věku od 7 do 12 let na úrovni úplných začátečníků a předpokládají, že děti již umí číst a psát.

Témata materiálů jsou uspořádána tak, aby se děti naučily základní slovní zásobu a praktické fráze včetně gramatických pravidel pro úroveň úplný začátečník. Témata jsou prezentována v rámci komunikačních situací, kde děti nabývají také znalost lingvoreálií a učí se, jak se v různých komunikačních situacích chovat.

V lednu roku 2023 jsme na první sadu materiálů navázali druhým dílem: Česky raz dva 2.

 

ČESKY RAZ DVA 2

Druhý díl materiálů Česky raz dva obsahuje učebnici pro děti, rozšiřující aktivity do výuky a audionahrávky k dialogům a textům z učebnice. Vše si můžete zdarma stáhnout níže:

Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti  obsahuje 14 lekcí (kapitol), poslechy, gramatické shrnutí, vlastivědnou a přírodopisnou přílohu, klíč.


ČRD2 ucebnice titulkaČesky raz dva 2 bezprostředně navazuje na svůj první díl po jazykové i tematické stránce. Prohlubuje jazykové a sociokulturní kompetence žáků a posunuje znalost češtiny k úrovni A2. Materiály zahrnují také zeměpisné, přírodopisné, vlastivědné a dějepisné informace pro první stupeň. Nově jsou součástí druhého dílu i poslechy.

Struktura učebnice zůstává stejná: Každé téma obsahuje učební list a pracovní list. Učební listy jsou vytvořeny tak, aby se s nimi mohli učit i nejmenší z cílové skupiny. Využívají jednoduchý jazyk i metajazyk a slovní zásoba i gramatická pravidla jsou zahrnuta v ilustrovaných komunikačních situacích, nejsou vysvětlována explicitně. Jako rozšíření lekcí o vysvětlení gramatických pravidel a utužení slovní zásoby byl pro starší děti vytvořen pracovní list.

 

Česky raz dva 2: výukové materiály pro děti  – ke stažení zdarma zde

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-3-9

CIC, o. p. s. 2023

 

 

ČRD2 materialy titulka

Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce obsahuje 3 aktivity ke každé lekci, tipy, jak s aktivitami pracovat, texty k poslechům a klíč.

Dohromady 44 aktivit může učitel využít k edukačním hrám, jejichž grafické zpracování koresponduje s učebnicí. Tyto doplňkové materiály lze volně kopírovat pro potřeby výuky. Vedle jazykově-vzdělávací funkce mají často aktivity také socializační charakter, děti se při nich seznamují a utužují vztahy. Velkou část z těchto materiálů můžete ovšem využít vícero způsoby, jedná se o adaptace běžně známých her, jako je například domino, kvarteto apod. Pro snadnou orientaci jsou aktivity očíslované.

 

 

Česky raz dva 2: rozšiřující aktivity k výuce ke stažení zdarma zde

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-4-6

CIC, o. p. s. 2023

 

 

 

poslechový materiál

ČESKY RAZ DVA 2 – POSLECHY

Zde najdete audionahrávky k dialogům a textům z učebnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKY RAZ DVA 1

Soubor materiálů Česky raz dva sestává ze tří částí:

česky raz dva pro dětiČesky raz dva: výukové materiály pro děti obsahuje fonetický úvod, 14 lekcí (kapitol) a gramatické shrnutí.

Každé téma obsahuje učební list a pracovní list. Učební listy jsou vytvořeny tak, aby se s nimi mohli učit i nejmenší z cílové skupiny. Využívají jednoduchý jazyk i metajazyk a slovní zásoba igramatická pravidla jsou zahrnuta v ilustrovaných komunikačních situacích, nejsou vysvětlována explicitně. Jako rozšíření lekcí o vysvětlení gramatických pravidel a utužení slovní zásoby byl pro starší děti vytvořen pracovní list. Je na zvážení vyučujícího, do jaké míry se rozhodne zapojit pracovní list do výuky. Je také možné jej dětem zadat za domácí úkol.

 

Česky raz dva: výukové materiály pro děti si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-0-8

CIC, o. p. s. 2022

 

 

 

česky raz dva pro učiteleČesky raz dva: materiály pro učitele obsahuje v každé lekci metodickou podporu a pokyny pro učitele, učební list, list s rozšiřujícími gramatickými cvičeními a klíče ke gramatickým cvičením.

Ke každé lekci jsou také vytvořeny doprovodné aktivity a hry, které učitelé mohou zapojit do výuky. 

 

 

 

Česky raz dva: materiály pro učitele si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-1-5

CIC, o. p. s. 2022

 

 

česky raz dva roz aktivity

Sešit Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce obsahuje clkem 44 aktivit a her: 2 aktivity k fonetickému úvodu a následně 3 aktivity ke každé lekci.

Tyto doplňkové materiály k Česky raz dva lze volně kopírovat pro potřeby výuky.  Obsahují doprovodné aktivity, které může učitel využít k edukačním hrám. Vedle jazykově-vzdělávací funkce mají často aktivity také socializační charakter, děti se při nich seznamují a utužují vztahy. Návod, jak lze s jednotlivými materiály pracovat, učitelé najdou v metodické podpoře (Česky raz dva: výukové materiály s metodickou podporou). Velkou část z těchto materiálů lze také využít vícero způsoby, jedná se o adaptace běžně známých her jako je například domino, kvarteto apod.

Ke každé kapitole jsou vytvořeny tři doprovodné aktivity, jejichž grafické zpracování koresponduje s učebnicí. Pro snadnou orientaci jsou aktivity očíslované.

 

Česky raz dva: rozšiřující aktivity k výuce si stáhněte zde.

Autorka: Andrea Halaštová

ISBN: 978-80-908603-2-2

CIC, o. p. s. 2022

 

 

 

Instrukce bonusová příloha

Česky raz dva: bonusová příloha jsou doplňující materiály, které jsme vytvořili na základě připomínek a potřeb učitelů a učitelek, kteří Česky raz dva již používali.

Tyto listy obsahují:
A) slovní zásobu na téma pomůcky, s nimiž děti v lekcích pracují
B) fráze a instrukce, které vyučující a děti často používají
C) seznam infoboxů z Česky raz dva s frázemi, které se dětem mohou hodit

 

 

Sešit Česky raz dva: bonusová příloha si stáhněte zde.

 

Autorka: Andrea Halaštová

CIC, o. p. s. 2022

 

 

 

 

Slovní druhy

soubor materiálů na doučování dětí s omj na základních školách

Slovní druhy obálka

Nabízíme ke stažení materiály pro všechny, kdo se věnují doučování češtiny dětí s odlišným mateřským jazykem na úrovni základní školy.

Materiály obsahují 10 kapitol, kde každá z nich představuje jeden slovní druh. Ke každému slovnímu druhu je zde obsaženo vysvětlení a cvičení.

Slovní druhy jsou výstupem spolupráce vzdělávacích pracovnic a metodičky CIC.

Soubor materiálů na doučování Slovní druhy si zdarma stáhněte zde.

Materiály byly vytvořeny v rámci programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

 

Autorky: Kateřina Hartlová, Daniela Boháčová, Inna Zayats

CIC, o. p. s. 2022

 

 

 

 

 

RODINNÝ KURZ

 

Nečtu, nepíšu, učím se česky

Nectu nepisu ucim se cesky CICNabízíme ke stažení a vlastnímu vytisknutí pracovní sešit pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a raně školní děti, který je určený pro úplné začátečníky bez znalosti čtení a psaní.

Sešit obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Obsahem každé kapitoly jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování nové slovní zásoby, nácvik porozumění základním otázkám a instrukcím, a především aktivní rozvoj mluvení v češtině jako cizím jazyku. Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity, které opět vedou k rozvoji mluvení a porozumění české řeči.

Součástí publikace je metodická část Pro učitele, která obsahuje pokyny, jak s pracovním sešitem a cílovou skupinou při výuce pracovat, a tipy na aktivity k jednotlivým tématům.

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018.

 

Autorka: Petra Lacinová

ISBN: 978-80-905526-5-4

CIC, o. p. s. 2018

 

 

 

   

Hry pro výuku češtiny jako druhého jazyka

Hry CIC

 Vytvořili jsme pro vás hry pro výuku dětí školního a předškolního věku.

Hry mohou sloužit jako rozšiřující výukový materiál k pracovním listům tzv. Rodinného kurzu a pracovnímu sešitu Nečtu, nepíšu, učím se česky (viz výše), ale můžete je využít i samostatně pro jakýkoliv typ výuky češtiny jako druhého jazyka pro děti.

Hry obsahují základní slovní zásobu z prostředí dětí, které navštěvují českou mateřskou nebo základní školu.

 

 

 

 

 

 

Hry pro výuku ČDJ bez nutnosti znalosti čtení (vhodné pro MŠ i ZŠ)
Desková hra Oblečení
Desková husí hra Aktivity
Loto Předměty denní potřeby 


Hry pro výuku ČDJ pro školáky bez nutnosti znalosti čtení (od 1. třídy ZŠ)
Desková hra Ve škole
Desková hra Rozvrh hodin 1-3. ročník
 
Hry pro výuku ČDJ s nutností znalosti čtení (od 2. třídy ZŠ)
Domino Slovesa -ovat
Domino Slovesa -at
Domino Slovesa -it/et/ět 
Domino Nepravidelná slovesa
Desková hra Rozvrh hodin 4.-5. ročník
Desková hra Rozvrh hodin 6.-9. ročník
Kvarteto Věci kolem nás

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2019

 

Pracovní listy pro děti (8–14 let) – RODINNÝ KURZ

Rodinny kurz deti CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy.

Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit najdete ve videích pro učitele, které jsme k rodinnému kurzu v CIC vytvořili. 

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány v roce 2021.

 

Autorka: Petra Lacinová, rozšíření: Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 

 
Pracovní listy pro rodiče – RODINNÝ KURZ
Rodinny kurz rodice CIC1

Nabízíme ke stažení a vytisknutí pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace se školou z perspektivy rodiče žáka české základní školy.

Rodiče se podle pracovních listů učí základní komunikaci s učitelem svého dítěte, učí se porozumět systému českých předmětů, smyslu žákovské knížky, omlouvat dítě z povinné školní docházky atp.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017 a byly aktualizovány a rozšířeny v roce 2021.

 

Autorky: Jitka Kauerová, Pavlína Vališová

Autorky rozšířených materiálů: Zuzana Janoušková, Světlana Kárová, Terezie Albrechtová

CIC, o. p. s. 2021

 

 

 

 

 

ONLINE AKTiVITY K RODINNÉMU KURZU

Zde si můžete stáhnout rozšiřující online aktivity pro děti i rodiče k rodinnému kurzu.

Autorka rozšířených materiálů: Světlana Kárová

 

 

Slovníčky

Slovnicek rodinny kurz CIC2K tzv. Rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR  v roce 2017.

Koordinace a editace slovníčků: Daniela Boháčová

CIC, o. p. s. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosemináře pro učitele a lektory

RK videaVideosemináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, lektroy, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V 10 videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny jako cizího jazyka. 

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

CIC, o. p. s. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Čeština do školy

Cestina do skoly CICČeština do školy je audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Publikace obsahuje úkoly, cvičení a aktivity k 13 tematickým okruhům spojeným se školou. Součastí jsou situační videa (viz odkaz níže), na nichž je výuka založena. Ke každému tématu je vypracován podrobný plán lekce. 

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013. 

Autorky: Zuzana Brumblichová (ed.), Lenka Kejhová, Petra Vávrová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestina do skolyČeština do školy: Situační videa z prostřední české základní školy.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ČEŠTINA DO PRÁCE

Cestina do prace CIC1Jedná se o audiovizuální kurz češtiny pro cizince, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Metodický manuál vznikl v roce 2013 a spolu s kurzem je výsledkem dvouletého projektu Centra pro integraci cizinců.

Základem kurzu jsou krátká výuková videa z pracovního prostředí. Cílem CIC je ulehčit cizincům zapojení do společnosti, proto se autoři zaměřili na jazyk v pracovním kontextu.

Obsahem manuálu je obecný popis metodiky práce s videem, dále pak konkrétní metodické postupy pro práci s výukovými videi projektu Čeština do práce. Stěžejní část tvoří pracovní listy a plány lekcí k jednotlivým tématům včetně výukových videí.

Projekt  byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Autoři: Luděk Brouček (ed.), Kristina Arsenjuková, Petra Honzáková, Markéta Slezáková

ISBN: 978-80-905526-0-9

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 


Cestina do praceČeština do práce: e-learning pro studium češtiny jako cizího jazyka.

CIC, o. p. s. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK – nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince

NPK příručkaPříručka Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince je pomocným materiálem určeným primárně pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince. Cílem příručky je usnadnit účastníkům kurzu orientaci v jednotlivých tématech, poskytnout jim základní literaturu a spolu s výkladem lektora je seznámit se specifiky výuky v nízkoprahových kurzech na pozadí běžné výuky češtiny pro cizince.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autoři: Milan Hrdlička a Markéta Slezáková

AUČCJ, CIC a Člověk v tísni 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Příručka pro snadnější porozumění – my a cizinci

Prirucka pro snadnejsi porozumeni CICTato příručka slouží k usnadnění komunikace s cizinci. Obsahuje užitečná pravidla, konkrétní příklady jak formulovat žádosti, zadávat instrukce a usnadní Vám i telefonickou či psanou komunikaci.

Příručka vznikla v rámci projektu Společný kraj spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

Autorka: Markéta Slezáková

ISBN: 978-80-905526-2-3

CIC, o. p. s. 2015

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka

Diagnostika urovne cestiny CIC1Tato příručka vznikla, aby pomohla pracovníkům Centra pro integraci cizinců, o. p. s. (dále CIC) získat základní představu o úrovni znalosti češtiny klientů CIC.  Garantem jazykové části uvedeného projektu se stala Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Materiál vznikl díky finanční podpoře projektu Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze spolufinancovaným Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autorky: Jitka Cvejnová, Iva Papírníková, Dominika Benešová Gruntová

CIC, o. p. s. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodika kurzu lektorských dovedností pro cizince

Kurz lektorskych dovednosti pro cizince CICTato příručka je pomocným materiálem všem lektorům a lektorkám, kteří absolvovali kurz lektorských dovedností pro lektory-cizince a také všem, kteří chtějí učit svůj jazyk. 

V rámci projektu OPPA Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři jazyků, č. CZ.2.17/2.1.00/35122 byl vyvinut nový kurz lektorských dovedností pro cizince. Vznikla také metodická příručka pro lektory – rodilé mluvčí, kteří učí a chtějí učit svůj jazyk.

Autorky: Alena Gotmanovová a Lenka Pavelková

CIC, o. p. s. 2014