POSLÁNÍ, CÍLE A PRAVIDLA

 

Co je HERMIONA? 

  • Hermiona je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (ve věku 3 - 26 let). 
  • Zaměřuje se na pomoc rodinám s migrační minulostí při zapojení do společnosti a integraci do českých škol. 
  • Pomáhá rodinám překonat obtížnou sociální situaci, která trvá dlouho a která ohrožuje vývoj dítěte. 
  • Hermiona poskytuje rodině komplexní a dlouhodobou podporu (nejméně 3 měsíce).
  • Rodině může pomáhat: sociální pracovník, integrační pracovník, dobrovolník.

 

Typické situace, ve kterých pomáhá služba HERMIONA: 

Dítě má problémy se školní docházkou, zažívá školní neúspěch, trpí ve škole šikanou. 

Rodina prochází krizí, např. rozvodem, nemá uspokojivé bydlení, nemá zajištěny základní potřeby pro děti. 

 

Hlavním cílem služby je poskytovat takovou podporu rodině s migrační minulostí v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, aby situaci překonala a snížilo se riziko ohrožení vývoje dítěte. 

Posláním služby je pomáhat rodinám s dětmi (3 - 26 let) s migrační minulostí tak, aby se tyto děti/mládež udržely a uspěly v českém vzdělávacím systému (a měly tak lepší šanci zapojit se na pracovní trh a do majoritní společnosti).

HERMIONA je zdarma.

Působí v Praze, Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. 

Smlouva o poskytování služby HERMIONA - ke stažení ZDE!