POSLÁNÍ, CÍLE A PRAVIDLA

 

Co je HERMIONA? 

  • Hermiona je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (ve věku 3 - 26 let). 
  • Zaměřuje se na pomoc rodinám s migrační minulostí při zapojení do společnosti a integraci do českých škol. 
  • Pomáhá rodinám překonat obtížnou sociální situaci, která trvá dlouho a která ohrožuje vývoj dítěte. 
  • Hermiona poskytuje rodině komplexní a dlouhodobou podporu (nejméně 3 měsíce).
  • Rodině může pomáhat: sociální pracovník, integrační pracovník, dobrovolník.

 

Typické situace, ve kterých pomáhá služba HERMIONA: 

Dítě má problémy se školní docházkou, zažívá školní neúspěch, trpí ve škole šikanou. 

Rodina prochází krizí, např. rozvodem, nemá uspokojivé bydlení, nemá zajištěny základní potřeby pro děti. 

 

Hlavním cílem služby je poskytovat takovou podporu rodině s migrační minulostí v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, aby situaci překonala a snížilo se riziko ohrožení vývoje dítěte. 

Posláním služby je pomáhat rodinám s dětmi (3 - 26 let) s migrační minulostí tak, aby se tyto děti/mládež udržely a uspěly v českém vzdělávacím systému (a měly tak lepší šanci zapojit se na pracovní trh a do majoritní společnosti).

HERMIONA je zdarma.

Působí v Praze, Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji. 

Smlouva o poskytování služby HERMIONA ke stažení zde.

 

Osobní údaje - GDPR

Máte právo neuvádět Vaše osobní údaje a zůstat v anonymitě.

Někdy pro spolupráci na řešení Vaší situace sociální pracovník potřebuje mít Vaše osobní údaje (jméno, e-mail, telefon, nebo jiné detaily).

Bude mít jen ty údaje, které Vy předáte.

CIC dodržuje Zákon o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Záznamy z konzultace a Vaše osobní údaje jsou uloženy do uzavřené databáze a uchovány po 3 roky.

Když máte zájem, můžete Vaše záznamy vidět.

Máte právo kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů.

 

Nejste spokojeni s naší sociální službou? 

Máte právo podat stížnost na služby CIC. Více informací ve formuláři Informace pro klienty o podávání stížností a podnětů.