POSLÁNÍ, CÍLE A PRAVIDLA

Poslání

Posláním sociální rehabilitace CIC je pomoci cizincům dlouhodobě žijícím v ČR získat dovednosti a schopnosti, které jim pomohou začlenit se na trh práce a v návaznosti pak i do všech dalších oblastí společenského života v ČR.

 

Cíle služby

  • Aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k zapojení na trh práce v ČR.
  • Zvýšit orientaci cílové skupiny v požadavcích českého pracovního trhu a v oblasti základní pracovně právní terminologie a předpisů.
  • Zvýšit šance cílové skupiny získat pracovní místo, tj. pomoci jí se co nejlépe připravit na proces výběrového řízení a zlepšit znalost češtiny.
  • Pomoci cílové skupině udržet si pracovní místo (rozumět povinnostem zaměstnance, umět komunikovat na pracovišti aj.).

 

Zásady poskytování služby

  • Individuální a rovný přístup.
  • Orientace na rozvoj stávajících dovedností klienta, podpora samostatnosti.
  • Důvěrnost poskytnutých informací.
  • Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma (výjimkou mohou být doplňkové – fakultativní vzdělávací aktivity – např. spoluúčast na kurzech PC, některých kurzech češtiny apod.)